Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op onze website. Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze disclaimer. 
 
Het ontwerp en de inhoud van deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. FC Klap BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onvolledigheden en onjuistheden in de informatie op deze website. 
  
Alle website-informatie, inclusief beeldmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de informatie te verveelvoudigen of openbaar te maken – door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke wijze dan ook - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Klap BV. Voor toestemming kunt u contact met ons opnemen via de mail of telefonisch. 
 
De product- en merknamen op onze website zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Klap BV. Voor toestemming kunt u contact met ons opnemen via de mail of telefonisch. 
  
Mocht u niet tevreden zijn over de informatie op de website, over de producten of over de dienstverlening dan ontvangen wij graag een e-mail.